Nguyễn Bá Thanh

Vietnamese politician
Died on Friday February 13th 2015


View other recent people: Awesome Again, Stewart Murray Wilson, Jan Syczewski

Tweets related to Nguyễn Bá Thanh:

@vietnamnews2015: GIL: Bà Lê Thị Diệu Chi và ông Nguyễn Hữu Phúc trở thành cổ đông lớn: Ngày 29/05/2015, bà Lê Thị Diệu Chi và ô... http://t.co/uPCG3LGHGx

@nguyenvinhcuong: Chúc mừng Nguyễn Huy Tỉnh đã đăng ký trở thành khách mời của BNI Dragon chapter trong buổi họp sáng thứ ba tới.... http://t.co/EHmor6dfdY

@nguyenvinhcuong: Chúc mừng Nguyễn Ngọc Phương đã đăng ký trở thành khách mời của BNI Dragon chapter trong buổi họp sáng thứ ba... http://t.co/Ah5Z7cfKA3

@nguyenvinhcuong: Chúc mừng VD: Nguyễn Vĩnh Cường đã đăng ký trở thành khách mời của BNI Dragon chapter trong buổi họp sáng thứ ba... http://t.co/Y0EJiuuoZe

render('/ads/person3')?>

@MinhChien6: Tôi đã thích video http://t.co/xsGmGE9ume Ông Nguyễn Bá Thanh chửi cán bộ nhà nước trên @YouTube

@loanlutz: Ông Nguyễn Bá Thanh chửi cán bộ nhà nước http://t.co/dVLrvnaaLf

@buitruonganh: Tôi đã thích video http://t.co/AfW6RikJnh Ông Nguyễn Bá Thanh chửi cán bộ nhà nước trên @YouTube

@nguyenvinhcuong: Chúc mừng Nguyễn Xuân Tuấn đã đăng ký trở thành khách mời của BNI Dragon chapter trong buổi họp sáng thứ ba tới.... http://t.co/BeWthoXyTQ

@nguyenvinhcuong: Chúc mừng Nguyễn Thị Hồng Vân đã đăng ký trở thành khách mời của BNI Dragon chapter trong buổi họp sáng thứ ba... http://t.co/vXicUr3tBP

@vietnamnews2015: VIT: Con Chủ tịch Nguyễn Minh Tuấn mua bất thành 100,000 cp: Từ ngày 15/04 đến 14/05/2015, bà Nguyễn Thị Thu T... http://t.co/Jf6CLaQ1We

@qv33773: Lời trăn trối cuối cùng của Cộng Sản Nguyễn Bá Thanh với Cộng Sản Nguyễn Tấn Dũng http://t.co/iF1GoW99cM

@phamhuyduong161: Nguyễn Bá Thanh chết là do bị quả báo ?: http://t.co/cFB4fJpo3R via @YouTube

@nguyenvinhcuong: Chúc mừng Nguyễn Việt Thắng đã đăng ký trở thành khách mời của BNI Dragon chapter trong buổi họp sáng thứ ba tới.... http://t.co/k4VduIbU8s

@phimmoinhat: Hàng của ai lo mà nhận nè Bá Thành Nguyễn http://t.co/CTOfgedlUK

@danhbaamthuc: Bánh Khọt Góc Vú Sữa | Số 14 Nguyễn Trường Tộ , Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu http://t.co/hyEQNcKjx4

Back to homepage

People that died on the same date as Nguyễn Bá Thanh

new server